On demand-försäkringar

för den cirkulära ekonomin.

Enklare och tryggare att hyra ut saker

Det är allt fler som har insett fördelarna med att dela och hyra saker istället för att äga. Även om många vill dela saker, bostäder och tjänster är det många som upplever att det känns otryggt. Och det av förklarliga skäl. Om något oförutsett skulle inträffa är risken stor att du står skyddslös.

Därför har vi utvecklat ett försäkringsskydd som är skräddarsytt för delning och uthyrning via digitala plattformar. När du delar och hyr ut kan du enkelt teckna vår mikroförsäkring direkt på plattformen. Vi vill göra det lättare för var och en att hyra ut och dela med sig av vad de har.

Bättre för planeten och plånboken.

Mikroförsäkringar som gör det tryggare att dela med sig. Både för den som hyr och den som hyr ut.

LITE KORT OM HUR VI TÄNKER

Trygghet

Upp till 75 procent vill inte använda delningsplattformar och dela saker, bostäder eller tjänster om det inte finns en fungerande försäkring. Det här är ett stort hinder för den cirkulära ekonomin och en mer hållbar konsumtion. Med hjälp av den senaste tekniken kan vi erbjuda människor den trygghet som idag saknas – och på så sätt bidra till att fler vågar dela med sig av vad de har.

Enkelt

Teckna försäkring med ett klick. För att göra det så enkelt som möjligt är våra försäkringar integrerade i köpprocessen på de delningsplattformar som vi samarbetar med. Där ges du möjlighet att teckna försäkring så att du tryggt ska kunna hyra ut och dela saker med andra. Försäkring när du behöver den helt enkelt.

Flexibelt

Den cirkulära ekonomin följer inte traditionella konsumtionsmönster. Det gör inte vi heller. Vi är därför inte ett traditionellt försäkringsbolag. Våra försäkringar kan anpassas och integreras med i stort sett alla köpprocesser och plattformar. Genom att flexibelt API kan vi skapa ett försäkringsskydd som passar en mycket stor mängd användare världen över.

Säkert

Våra algoritmer skapar en säker miljö för alla som vill dela och hyra ut sin egendom. På så sätt kan vi motverka bedrägligt och brottsligt beteende. När du tecknar en försäkring hos oss granskar vi den som hyr och gör en riskprövning så att du kan känna dig bekväm att dela med dig av dina saker. Samtidigt är dataskydd och GDPR högsta prioritet för oss. Vi tillämpar principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Våra värderingar

Vi tror på delning. Vi tror på resurseffektivare och miljövänligare konsumtion. Vår vision är att få fler att finna tillfredställelsen i att dela med sig och på så sätt bidra till en trevligare och hållbarare värld. Omocom handlar lika mycket om försäkring som det handlar om att skapa incitament och stöd för en cirkulär ekonomi.

 

Vår vision är att omocom är en naturlig del av alla delningstransaktioner i Europa om 5 år.

Om oss

Omocom grundades i Stockholm av Emanuel Badehi Kullander och Ola Lowden Landström 2017. Idén till omocom föddes när de arbetade som experter på digital handel för regeringen och intervjuade de stora försäkringsbolagen om hur de tänkt hantera de stora värden som står oförsäkrade i samhället idag. Det visade sig att de hade svårt att anpassa sina försäkringar till det moderna delningssamhällets krav på flexibilitet. Där och då bestämde Ola och Emanuel sig för att göra något åt saken. Kort därefter anslöt Tobias Mård och arbetet med att bygga en ny typ av försäkring påbörjades. En försäkring som är anpassad för hur vi lever på 2000-talet.

Tekniken bakom

De algoritmer vi utvecklat processar enorma mängder transaktionsdata från de olika delningsplattformar vi samarbetar med. Vi kan identifiera nätverk av personer som sedan hjälper oss att göra individuella riskberäkningar för varje enskild transaktion.

Transparens

Vi tror på öppenhet och enkelhet. Därför arbetar vi med öppna API:er. Vår lösning ska kunna användas på vilken plattform som helst. Som vi ser det är skalbarhet helt avgörande om vi ska lyckas med vårt mål. Och ju fler som delar, desto bättre.

Omocom AB

Birkagatan 1

113 36 Stockholm

Vxl 08 - 520 278 70


Omocom Privacy Policy

Omocom_farg_2x.png

Anknuten förmedlare till W.R. Berkley Insurance Nordic och EIR Försäkring.

 

Registrerad hos Bolagsverket.