Sök

Omocom goes Europe

Finansinspektionen har godkänt Omocoms ansökan om tillstånd att distribuera försäkringar inom Europa. Tillståndet avser flertalet Europeiska länder, såsom: Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Detta informerar Finansinpektionen om i en underrättelse som skickats till berörda tillsynsmyndigheter i samband med att ansökan godkändes den 22 september 2020. Vi på Omocom är oerhört glada över denna nyhet som sammanflätas väl med strategiska beslut om att inom kort kliva in på bl.a. den Portugisiska marknaden med både befintliga och nya plattformar.


Bild: Omocom-familjen Inom en månad får Omocom påbörja distribution av försäkringar inom ovan nämnda Europeiska länder.

194 visningar0 kommentarer

Omocom AB

Birkagatan 1

113 36 Stockholm

Vxl 08 - 520 278 70


Omocom Privacy Policy

Omocom_farg_2x.png

Anknuten förmedlare till W.R. Berkley Insurance Nordic och EIR Försäkring.

 

Registrerad hos Bolagsverket.